Ulica Zamkowa - Cieszyn

  • Biuro Projektów Architekt Kołder Grażyna

    Biuro oferuje kompleksowe usugi projektowe w nastpujcymzakresie : - budownictwo jednorodzinnei wielorodzinne, w tym ekologiczne (z zastosowaniem najnowszych rozwiza technicznych )- obiekty uytecznoci publicznej, w tym usugowo-handlowe- obiekty sportowe irekreacyjne, w tym zamknite i otwarte basenykpielowe- adaptacje projektówgotowych- modernizacja i przebudowaistniejcych obiektów, w tym objtych cis ochron konserwatorsk- wystrój i kolorystykaelewacji- aranacje i wyposaeniewntrz, wzornictwo uytkowe- podziay i zagospodarowanie terenu- ogrody, tereny zielone i maa architektura- nawierzchnie cigówpieszych i jezdnych…
    Ul. Zamkowa 42 Cieszyn
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Zamkowa, Cieszyn