Ulica Chopina Fryderyka - Gdańsk

  • ART Biuro Projektowe Wojciech Wyka

    O nasPowstałe w 1996 roku biuro zajmuje się projektowaniem i kompleksowąobsługą inwestycji w zakresie architektury i wnętrz. Biuro tworządyplomowani architekci i artyści plastycy (w tym 4 osoby zuprawnieniami do sporządzania projektów architektonicznych bezograniczeń). Wykonujemy wielobranżowe projekty studialne,koncepcyjne, architektoniczno-budowlane, wykonawcze i ofertowe woparciu o stałą współpracę z wszystkimi branżami biorącymi udział wprocesie inwestycyjnym. Prowadzimy nadzory autorskie w czasierealizacji inwestycji. W oparciu o stosowne pełnomocnictwauzyskujemy w imieniu Inwestora wszelkie urzędowe decyzje związane…
    Al. Chopina Fryderyka 54 Gdańsk
  • Architekt Kompleksowa obsługa projektów i inwestycji Specht

    Grupę akt architekci stanowią projektanciwyspecjalizowani w świadczeniu kompleksowych usług projektowych dlapotrzeb budownictwa ogólnego (budownictwo mieszkaniowe jedno- iwielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej: handlowo-usługowe,biurowe, opieki zdrowotnej, administracji, sakralne i inne) orazbudownictwa przemysłowego (wielofunkcyjne parki technologiczne,zakłady produkcyjne, warsztaty rzemieślniczo-usługowe, obiektymagazynowe).akt architekci sporządzają kompleksowe projektyinwestycji jako główny projektant we współpracy z renomowanymibiurami branżowymi z Wybrzeża i koordynując pracę wszystkichspecjalistów. Szczegółowo opracowane i wnikliwie weryfikowaneprojekty w praktyce nie wymagają interwencji ich autorów podczasrealizacji robót, co jest…
    Al. Chopina Fryderyka 54 Gdańsk
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Chopina, Gdańsk