Ulica Łabędzia - Katowice

  • Adres do korespondencji

    NOVAstudio architekci Katowice. Pracuje nad projektami dla klientówinstytucjonalnych, indywidualnych i publicznych. Wykonuje projektybudowlane i wykonawcze obiektów mieszkalnych i usługowych. Zajmujesię również projektami urbanistycznymi kształtującymi miejskąprzestrzeń publiczną. Prowadzi projekty związane zzagospodarowaniem terenu przeznaczonym pod szeroko rozumianąrekreację. Wykonuje również oryginalne projekty wnętrz i aranżacje.Prowadzący firmę:architekt Paweł GałeczkaUprawnienia zawodowe:uprawnienia budowlane w specjalnści architektonicznej bezograniczeń- wpis na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów wKatowicach Ubezpieczenie:Pracownia Novastudio posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnościcywilnej architekta, projektanta na kwotę…
    ul. Łabędzia 9/3 Katowice
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Łabędzia, Katowice