Ulica Piotrkowska - Kielce

  • Pracownia A-Architektura Wnętrz Architektura wnętrz, projektowanie wnętrz

    Pracownia A istnieje od 2007 roku i jest autorską pracownią ArturaBysiaka, absolwenta Architektury Krajobrazu na WrocławskimUniwersytecie Przyrodniczym oraz Państwowego Liceum SztukPlastycznych na kierunku Formy Użytkowe, z wieloletnią praktyką wzakresie projektowania wnętrz, mebli oraz innych przedmiotówużytkowych.Pierwsze kroki firma stawiała na wymagającym rynku wrocławskim,gdzie do tej pory realizuje większe zamówienia. Obecnie głównąsiedzibą pracowni są Kielce. Działamy więc zarówno na tereniewojewództwa świętokrzyskiego jak i dolnośląskiego.Pracownię tworzą dyplomowani architekci, których celem jest jaknajlepsza obsługa…
    ul. Piotrkowska 12 Kielce
  • este Projekt Stanisław Gadziński Usługi projektowe, projekty budowlane, projekty domów

    Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowaniaarchitektonicznego, konstrukcyjnego i urbanistycznego. Do Nasnależy przygotowanie całości dokumentacji niezbędnej do uzyskaniapozwolenia na budowę, obejmującej projekt architektoniczno –budowlany, projekty instalacyjne oraz wszelkie niezbędneuzgodnienia, a także uzykanie prawomocnego pozwolenia na budowę.Wszelkie sprawy formalno - prawne załatwiamy w zastępstwieInwestora.Zakres świadczonych usług obejmuje:Sprawy formalno – prawne w imieniu Inwestora:Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lubwypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoUzyskanie warunków technicznych od dostawców…
    ul Piotrkowska 12 Kielce
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Piotrkowska, Kielce