Ulica Rataja Macieja - Opole

  • Palej Mirosław Autorska Pracownia Architektury Techno Arch

    Autorska Pracownia Architektury TECHNO-ARCH działajuż od 21 lat w branży architektonicznej. Założył ją w1991 r architekt  MirosławPalej.Na podstawie wykonanych w jego pracowni projektówpowstało wielebudynków zarówno w Opolu jak i w innych miastach Polski. Zaniektóre z nich zostały przyznane nagrody iwyróżnienia.Po 16-tu latach działalności, w 2008 r - pracownia przekształciła się w Spółkę z o.o. a jako wspólnicydołączyli do niej wieloletni współpracownicy architekciHubertBoryka i Dariusz Raut.W tym kształcie firma działa już…
    Rataja Macieja 1 Opole
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Rataja, Opole