Skoczów

  • Pracownia Uslug Projektowych i Inwestycyjnych

    403 ForbiddenForbidden You dont have permission to access on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request
    1 Skoczów
  • Jerzy Szeruda

    Informacje o projektach: 1. Zawartość projektu (zgodnie zRozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wsprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami):- część opisowa: opis do projektu zagospodarowania działki wraz zniezbędnymi z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymidokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi, potrzebnymi douzyskania pozwolenia na budowę- część rysunkowa: projekt zagospodarowania działki oraz projektarchitektoniczno-budowlany.  2. Zasady wykorzystania projektu gotowego.Projekt gotowy staje się…
    ul. Mały Rynek 1 Skoczów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Skoczów