Sława

  • Biuro Nadzoru Kosztorysowania i Projektowania Borkowski Grzegorz

    Zakres świadczonych usług:KosztorysowanieWykonuje kosztorysy inwestorskie do opracowanych projektów w pełnymzakresie branż.Kosztorysowanie ofertowe wg. przedstawionychprzedmiarów inwestorskichKosztorysy powykonawcze wg.przedstawionych obmiarów powykonawczych z możliwością wykonaniaobmiaru osobiście.Nadzór nad budowąPełnienie obowiązków kierownika budowy oraz inspektora nadzoru przywykonywanych obiektach budowlanych w zakresie konstrukcyjnobudowlanym.Oceny techniczne stanu budynków i budowli w zakresiekonstrukcji oraz ekspertyzy techniczne.Wykonanie świadectwenergetycznych budynków, lokali, i innych obiektów tegowymagających zgodnie z Prawem budowlanym.ProjektowanieProjekty budynków mieszkalnych i gospodarczych i innych obiektówbudowlanych w zakresie konstrukcji, architektury.Opracowanieprojektowe w…
    ul. Parkowa 13 Sława
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Sława