środa śląska

  • Urszula Krajewska

    Nasi klienci:Gmina ChocianówGmina KoniecpolGmina TwardogóraGmina MiękiniaGmina OławaGmina SobótkaGmina Środa ŚląskaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuDolnośląski Zespół Parków KrajobrazowychWrocławski Tor Wyścigów Konnych - PartyniceZarząd Zieleni Miejskiej we WrocławiuLG ElectronicsBiuro architektoniczne AGP-1Biuro architektoniczne CARDO ArchitekciZakład usługowy ProberZespół projektowy LandProjekt Architektura Krajobrazu świadczyszereg usług projektowych związanychz kształtowaniemkrajobrazu w różnych skalach - od niewielkich obszarów przydomowychogrodów,po rozległe obszary całych gmin. Wykonujemy równieżopracowania wspomagające realizację inwestycji jak inwentaryzacjezieleni,programy funkcjonalno - użytkowe w zakresie zieleni,ekspertyzy przyrodnicze i krajobrazowe,…
    Plac Wolności 46/3 Środa Śląska
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Środa Śląska