Łazienek - Bytom

  • MEANDER STYL Pracownia Projektowa s.c.

    Kredyt bankowy - umowazawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bankzobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel orazczas a kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z kredytu zgodnie zjego przeznaczeniem oraz do zapłacenia kwoty zebrane, wraz zuwzględnieniem w formie opłat bankowych i odsetek. Na podstawie tejdefinicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunkówumownych, którego charakterystyczne cechy to: zwinność, szybkość iodsetek. Stroną dominującą w stosunku do kredytobiorcy kredytu jestbank, który określa…
    ul. Bernardyńska 1 Bytom
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Bytom