Okien - Wołomin

  • Pracownia Projektowa Polstol Okna i Drzwi Andrzej Sellig

    Pracownia projektowaPOLSTOLOKNA I DRZWIAndrzejSelligul. Długa 25 m 3705 - 200 Wołomintel./fax (0-22) 787-28-570 609-132-271OFEROWANY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:opracowanie indywidualnych dokumentacji technicznych okien idrzwi dojednostkowego stosowania w budownictwie (zwłaszcza doobiektów zabytkowych)opracowanie dokumentacji konstrukcyjno - materiałowych okien idrzwido aprobat technicznychekspertyzy techniczneopinie, analizy i orzeczeniapośrednictwo aprobacyjnepośrednictwo mediacyjneinstruktaże i szkolenia wbudowywania stolarki otworowejprowadzenie zakładowej kontroli produkcji okien i drzwidrewnianych
    Ul. Platanowa 2 Wołomin
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Wołomin