Architekci krajobrazu - Cieszyn

  • Pracownia Architektoniczna 4 arch

    Architektura Pracownia realizuje nowe zadania projektowe oraz różnego typu adaptacje, modernizacje i rozbudowy obiektów i terenów różnego typu, charakteru i skali, w tym zabytkowych. Urbanistyka i planowanie Nasz zespół podejmuje się opracowywania projektów i koncepcji rewitalizacji i rewaloryzacji przestrzeni publicznych oraz historycznych obiektów i zespołów zabudowy. (Waloryzacja Przestrzeni Publicznych Miasta Tychy, Kwartał miejski w Cieszynie, Cmentarz Cieszyn)
    Sejmowa 10, Cieszyn Cieszyn
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Cieszyn