Architekci - Piotrkówek duży

  • ARCHITEKTONICZNE Jarosław Głuszek

    projektowaniedomów jednorodzinnych, budynkówmieszkalnych wielorodzinnych, budynków użytecznościpublicznej oraz przemysłowo -magazynowychprojektowanierozbudów, nadbudów i przebudówbudynków mieszkalnych, użyteczności publicznej orazprodukcyjno-magazynowychwykonywanieprojektów zagospodarowania terenu doprojektówgotowychwykonywanieinwentaryzacjibudynkówprojektowanie wnętrzbudynków mieszkalnych iużyteczności publicznejwykonywaniekoncepcji do wniosków o wydanie decyzji owarunkach zabudowysporządzanieświadectw charakterystyki energetycznejbudynków oddawanychdo użytkowania
    ul. Zabytkowa 47 Piotrkówek Duży
  • Jacek Szatkowski Architektura

    Autorska pracownia projektowa JS Architektura jest firmąpodejmującą różne zadania z branży architektonicznej i budowlanej(w procesie budowlanym). W zależności od skali tematu, jegozakresu, oferujemy wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlaneji wykonawczej w zakresie: architektura, konstrukcja, instalacjesanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne, drogi. Zapewniamy nakażdym etapie projektowania uzgodnienia formalne i prawne.Pracownia może reprezentować Klienta w Urzędach gwarantując sprawneprzejście urzędowych procedur. Posiadamy doświadczenie w sprawachzwiązanych z postępowaniami prowadzonymi przez Nadzory Budowlaneoraz Urzędy Architektury. Możemy także zająć…
    Borowej Góry 1 Kręczki
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Piotrkówek Duży