Parków - Puławy

  • Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień

    Dane projektu: „Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego Okres realizacji: 01.11.2012 –31.10.2013 Lider Projektu: Lokalna GrupaDziałania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie Partnerzy Projektu: FundacjaMiejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, Stowarzyszenie Lokalna GrupaDziałania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, Związek GminLubelszczyzny Wartość projektu:999 910 zł Źródło finansowania: ProgramOperacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakościusług świadczonych przez instytucje wspierające rozwójprzedsiębiorczości i innowacyjności Opis projektu:Projekt zakłada rozwijanie przedsiębiorczości…
    Żeromskiego 1 Nałęczów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Puławy