ABARCHITEKCISp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Żytnia 81 zobacz inne firmy z Żytnia
01-149 Muranów , woj. Mazowieckie

Architekci wnętrz

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci wnętrz
  • Architekci

O nas

Pracownia  autorska  architektów  Aliny i  Janusza  Kołaczkowskich  istnieje  od 1984  roku.    Początkowo prowadziła  działalność  w  ramach Spółdzielni ESPEA,  w  roku  1989  przekształciła się  w  Spółkę  „AB”  działającą  w ramach  holdingu  ESPEA.  Do  2006 roku  prowadziła działalność projektową wspólnie z arch.Teresą Nieupokojew. W 2008 roku  przekształciła się w Spółkę„AB ARCHITEKCI”. Wykonujemy  kompleksowe  projekty  z zakresu  planowania  przestrzennego,  studia, projekty  urbanistyczne  oraz  projektyz zakresu budownictwa mieszkaniowego, służby zdrowia,użyteczności publicznej i budownictwa przemysłowego. Projektywykonujemy w pełnym zakresie, począwszy od opracowań pomocniczychjak analizy, ekspertyzy, inwentaryzacje, poprzez projekty studialnei koncepcyjne, do projektów wykonawczych i projektów wnętrz. Naszeopracowania wykonujemy przy zastosowaniu najnowszego legalnegooprogramowania i sprzętu komputerowego. Posiadamy wieloletnią praktykę w  projektowaniu,  sprawowaniu funkcji  koordynacyjnych  oraz  prowadzeniu nadzorów w  trakcie  realizacji inwestycji.Posiadamy  również doświadczenie w  kierowaniudużymi  interdyscyplinarnymi  zespołami  ludziprzy  realizacji skomplikowanych technicznie tematów. W swojejindywidualnej i zespołowej praktyce zawodowej zaprojektowaliśmy izrealizowaliśmy obiekty o łącznej kubaturze przekraczającej 5,0 mlnm³. Firma nasza prowadzi  także w  imieniu  inwestorówpełną obsługę  inwestycyjną w zakresie wszystkich formalności urzędowych, nadzorów inwestorskich, odbiorów orazuzyskania pozwolenia na użytkowanie. Poza  obowiązkowym  indywidualnym ubezpieczeniem  wymaganym  przez  Izbę Architektów  jesteśmy  ubezpieczeni  dodatkowo od odpowiedzialności cywilnej i ewentualnych błędów projektowych nasumę 1.000.000 USD. Firma ma dobrą kondycję finansową, a obrótroczny w ostatnich latach stale rośnie. Od wielu  lat  specjalizujemy  się w interdyscyplinarnym  projektowaniu  dużych, skomplikowanych  technicznie  obiektów.  Architekci  naszej pracowni posiadają  bardzo dużedoświadczenie w projektowaniu obiektów użytecznościpublicznej,  oraz w programowaniu i projektowaniu dużychskomplikowanych technicznie obiektów przemysłowych.