Agencja Projektowa Arton

Kontakt email, www
ul. Obrońców Pokoju 1/1
66-400 Gorzów Wielkopolski , woj. Lubuskie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

DORADZTWO INWESTYCYJNE Ta część naszej oferty skierowanajest generalnie do tych z Państwa, którzy nie kupili jeszczenieruchomości dla swoich inwestycji. W ramach naszego doradztwamożemy wykonać dla Państwa szereg analiz, które pomogą podjąćPaństwu właściwą decyzję zakupu konkretnej nieruchomości. Wanalizach tych uwzględnimy min. rodzaj, wielkość i charakterzarówno planowanej przez Państwo inwestycji, jak i samejnieruchomości a także relacje, jakie między nimi zachodzą, waspekcie faktycznym i prawnym. Analizy te wskażą, jeszcze przeduzyskaniem oficjalnych, właściwych materiałów i warunków doprojektowania, o których mowa w zakładce zastępstwo inwestorskie,na możliwości realizacji planowanej inwestycji, jej lokalizacjęwzględem stron świata, względem istniejących i planowanych obiektówbudowlanych, także w zależności od ukształtowania terenu, warunkówgruntowo-wodnych, warunków przyrodniczych i kulturowych. Wszczególnych sytuacjach, w ramach doradztwa inwestycyjnego, jeszczeprzed zakupem przez Państwo konkretnej nieruchomości, możemyuzyskać dla Państwa wszystkie oficjalne, właściwe materiały iwarunki do projektowania, o których mowa w zakładce ZASTĘPSTWOINWESTORSKIE, co da Państwu stuprocentową pewnośćdotyczącą możliwości realizacji planowanej inwestycji na tejwłaśnie konkretnej nieruchomości, jeszcze przed jejzakupem.