AKTUALNOŚCIPROJEKTY I REALIZACJEKONKURSYNAGRODYO NASKONTAKTPORTFOLIOENGDE

Kontakt email, www
PROJEKT 3
Rybnik , woj. Świętokrzyskie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

O NASJako Projekt 3 Architekci Marek Pelc, Wojciech Studentrozpoczęliśmy działalność w 1992 roku. W trakcie ponad 20 lat pracybyliśmy kilkunastokrotnie nagradzani na krajowych imiędzynarodowych konkursach architektonicznych oraz zrealizowaliśmykilkadziesiąt obiektów o zróżnicowanej skali i funkcji.Jesteśmy pracownią, której działalność skupia się na projektowaniuw zakresie architektury. Bazą podejmowanych przez nas działań jestpostawa otwartości wobec otoczenia, priorytet realizacji założeńinwestora zwłaszcza w kontekście ekonomiki realizacji ieksploatacji obiektów, interdyscyplinarna współpraca w groniewykwalifikowanych inżynierów branżowych i stała gotowość dorealizacji wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości. Łączy nassposób doboru metod działania, spojrzenie na przyszłośćarchitektury oraz umiejętność pracy w międzynarodowymśrodowisku.Naszym celem jest aby indywidualnie traktowane projektycharakteryzowały się najwyższą jakością rozwiązań możliwych przyrealizacji założonego budżetu inwestycji. Nasza pracownia w ciąguponad 20 lat istnienia wyspecjalizowała się w złożonych zadaniachprojektowych realizowanych z rzetelnością i zaangażowaniem przezkompetentny zespół inżynierów.Dotychczasowa działalność „Projekt 3” obejmuje swoim zakresembudownictwo sportowe, hotele, urzędy państwowe, obiektyużyteczności publicznej, projekty rewitalizacji obiektówzabytkowych oraz obiekty przemysłowe. Zdobyte doświadczenie,sprawne zarządzanie procesem projektowym, a także współpraca zrenomowanymi specjalistami branżowymi pozwala świadczyć naszymklientom obsługę w pełnym zakresie - począwszy od opracowaniawstępnych koncepcji i analiz po uzyskanie pozwolenia naużytkowanie.Praktykowany przez nas sposób pracy zakłada aktywny udziałarchitekta w całym procesie realizacji na zasadzie kierowaniapracami i rozliczania projektu oraz budowy często w ramach nadzoruinwestorskiego. Projekt 3 architekci budują, a nie jak często wnaszych warunkach projektują budowę.Ogromne znaczenie ma dla nas rola architekta w całym procesierealizacji. Jej właściwe zrozumienie przez wszystkie strony jestdla nas kluczem do uporządkowania czynności związanych zprojektowaniem, budową i prawidłowym użytkowaniem obiektów. Conajważniejsze jest ona zauważalna w postaci jakości architekturybudynków od formy całości po detale wykończenia wnętrz.Zrealizowane projekty o budżecie inwestycyjnym przekraczającym 100milionów PLN w ciągu kilkunastu miesięcy można uznać za niewątpliwysukces naszej pracowni. Realizacje dla zagranicznych inwestorówdowodzą, że potrafimy skutecznie współpracować w międzynarodowymśrodowisku. Szczególnie w przypadku firm bez doświadczeń na polskimrynku budowlanym.