Archipolis-Biuro Projektów, Przemysław Kowalkowski Architekt, projekty domów

Kontakt email, www
Al. Kraśnicka 1
45-709 Opole , woj. Opolskie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

1. OFERTA - ZAKRESDZIAŁALNOŚCI.Naszą ofertę kierujemy głównie do firm prywatnych oraz instytucjipublicznych. Oferta Archipolis - Biuro Projektów obejmuje: praceprojektowe i konsultingowe sporządzane na indywidualne zamówienieinwestora w tym:- indywidualne projekty budynków mieszkalnych, domówjednorodzinnych,- projektowanie wielobranżowe budynków użyteczności publicznej,handlowo-  usługowych, przemysłowych, hal it.p.- projektowanie zbiorników żelbetowych: kołowych iprostopadłościennych,- projektowanie obiektów z zakresu ekologii i ochrony środowiskatj.: biogazownie  rolnicze, oczyszczalnie ścieków, suszarnie osadówpofermentacyjnych it.p.,- badania i analizy techniczne (ocena stanu technicznego budynków,ekspertyzy),- doradztwo rynku nieruchomości.- analizy przedprojektowe w tym m.in.: ocena lokalizacji iprzygotowania planowanej  inwestycji do realizacji,- karty informacyjne przedsięwzięcia,- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.2. ARCHIPOLIS - O FIRMIE.Archipolis - Biuro projektów jest firmą profesjonalnie zajmującąsię usługami z zakresu : projektowaniaarchitektoniczno-budowlanego, doradztwa rynku nierucho- mości orazopracowań  z dziedziny ochrony środowiska.Biuro projektów Archipolis zostało założone i jest prowadzone przezarchitekta Przemysława Kowalkowskiego, posiadającego uprawnienia doprojektowania bez ograniczeń  w specjalności architektoniczneji będącego członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Architektów. W ramachdoradztwa rynku nieruchomości posiadającego licencję w obrocienieruchomościami.W swojej działalności firma łączy wieloletnie doświadczenie iwiedzę specjalistów z wielu branż.Ochrona środowiska - RaportyNieruchomosci - DoradztwoProjektowanie - Architektura