Biuro Architektoniczno Urbanistyczne Bdk s.c. Janusz Dubowik Marian Kopliński Szymon Zabokrzecki

Kontakt email, www
Ul. Kościelna 4
10-676 Olsztyn , woj. Warmińsko-Mazurskie

Architekci

Parków

Specjalizacje:

  • Architekci
  • Parków

O nas

OFIRMIE               Wspólnicy : -    arch. Janusz Dubowik(upr. proj. 32/79/OL). Specjalista w projektowaniuinwestycji budowlano-architektonicznych użyteczności publiczneji rewaloryzacji zabytków. Wpisany na listęWarmińsko-Mazurskiej Izby Architektów. -    arch. Marian Kopliński(upr. proj. 39/87/OL, upr. urbanistyczne MGPiB963/89). Specjalista w zakresie systemu gospodarki przestrzennej imetodyki prac planistycznych. V-ce prezes Oddziału TowarzystwaUrbanistów Polskich w Olsztynie, v-ce przewodniczący RadyNadzorczej Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,przewodniczący Okręgowego Sądu DyscyplinarnegoWarmińsko-Mazurskiej Izby Architektów. Ekspert: Sejmowej KomisjiPolityki Przestrzennej, Mieszkaniowej i Budownictwa (1999-2001),Komisji ZG SARP d/s Legislacji, Komisji Rozwoju Rady Miejskiej wOlsztynie. Wpisany na listy: Północnej Okręgowej Izby Urbanistów(pod numerem G-083/2002) i Warmińsko-Mazurskiej IzbyArchitektów.  -  arch. SzymonZabokrzecki (upr. proj. 226/92/OL,upr. urbanistyczne UMiRM Nr 1535). Specjalista w zakresieplanowania obszarów przekształceń urbanizacyjnych i obszarówchronionych. Wpisany na listy: Północnej Okręgowej Izby Urbanistów(pod numerem G-092/2002) i Warmińsko-Mazurskiej IzbyArchitektów.  WYKAZ  PRAC URBANISTYCZNYCHWYKONANYCH  przez BDK s.c. w trybie ustawy zdnia 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (TEKSTJEDNOLITY Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. zmianami) WLATACH 1998-2003.  I.               STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO(WRAZ ZE STRATEGIAMI ROZWOJU) : -    gminy Rybno-    gminy Giżycko-    miasta Mrągowa-    gminy Lubawa-    miasta i gminy Reszel-    miasta Ostróda-    gminy Miłki-    miasta i gminy Orneta-    miasta i gminy Miłomłyn-    gminy Iława-    gminy Biskupiec Pom.-    miasta Makowa Mazowieckiego -    miasta i gminy Jeziorany-    miasta i gminy Susz -    miasta i gminy Mrocza -    gminy Świętajno-    gmina Janowo  II.             MIEJSCOWE  PLANY ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO: -    Obszarów turystyczno - wypoczynkowych gminyRybno,-    Osiedla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego wLidzbarku,-    Osiedla 40-to lecia w Ostródzie,-    Osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Jagiełły -Grunwaldzkiej  w Ostródzie,-    Restrukturyzacji i przekształceń obszaru zabudowy XIX -wiecznej miasta Ostródy w rejonie ulic Gizewiusza –Olsztyńskiej,-    Zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul.Rzepnikowskiego w Lubawie,-    Strefy usług turystycznych i mieszkalnictwa Powałczyn -Piasutno w gminie Świętajno,-    Zespołu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych wWałdowie gmina Ostróda,-    Centrum m. Giżycka (sporządzany wspólnie z arch. Januszem Korzeniem – czł. GKUA - w formule„possibility study” dla działań promocyjnych i kapitałowychPolskiej Agencji Rozwoju Turystyki)-    Restrukturyzacji i przekształceń obszaru między al. WojskaPolskiego, rzeką Łyną, linią PKP i ul. Kasprowicza w Olsztynie (dz.Zatorze)-    Restrukturyzacji i przekształceń obszaru historycznego układuurbanistycznego miasta Miłomłyna-     WsiSpychowo, Kierwik i Jerutki w gminie Świętajno-    Śródmieścia miasta Ostródy-    Restrukturyzacji i przekształceń cz. śródmieścia m. Olsztynamiędzy ul. Knosały i Niepodległości oraz rz.Łyny-    Zespołu zabudowy jednorodzinnej w gminie Lubawa –Fijewo-    Zespołów zabudowy letniskowej w miejscowości Marksewo, gm.Szczytno-    Południowej części miasta Ostródy-    Dzielnicy Jaracza w mieście Ostróda-    Dzielnicy Zajezierze w mieście Ostróda-    Zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w DobrymMieście-    Zespołu zabudowy jednorodzinnej nad jez. Wel wLidzbarku-    Restrukturyzacji garbarni (wraz z systemem odbioru ścieków) wLidzbarku-    Strefy inwestycji produkcyjnych w rejonie Żabiny – Gralewo,gm. Rybno-    Północnej części miasta Ostródy-    Miejscowości Siemiany w gm. Iława-    Zespołu osadniczego m. Iławy (miejsc.: Nowa Wieś i Szałkowo wgm. Iława)-    Terenów mieszkalno-usługowych w m. Mrągowie-    Terenów usług turystycznych w m. Mrągowie-    Terenów mieszkaniowych i usług turystycznych nad jez.Wulpińskim (gm. Gietrzwałd)-    Terenów mieszkaniowych i usług turystycznych nad ZatokąGdańską (gm. Puck)-    Terenów usług turystycznych nad jeziorami Dejguny i Kruklin(gm. Giżycko)-    Terenów południowej części miasta Olsztyna(Kortowo-Sady). III.            ZMIANY  MIEJSCOWYCH PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGO:  -    gminy Lidzbark-    miasta Lidzbark-    gminy  Rybno-    ośrodka gminnego Rybno-    gminy Ostróda-    miasta Ostródy-    gminy Jeziorany-    miasta Jeziorany-    gminy Miłomłyn-    miasta Miłomłyn-    gminy Szczytno-    gminy Dobre Miasto-    gminy Purda-    gminy Gietrzwałd-    miasta Susz-    gminy Susz-     gm.Giżycko Zrealizowane obiekty użyteczności publicznej w/gautorskich projektów i nadzoru BDK s.c.  :-    Basen z Salą Wielofunkcyjną i Kręgielnią w O.W. - Energopol -Trade w Pasymiu-    Basen w Sokółce,-    Modernizacja Basenu w O.W. Urzędu Rady Ministrów wŁańsku-    Modernizacja Banku PBK w Działdowie-    Biurowiec Dyrekcji Okręgowej CPN w Olsztynie -Gutkowie-     DomTowarowy Elbląg ul. Robotnicza-     DomTowarowy Szczytno ul. Polska-    Salon Meblowy Szczytno ul. Polska-    Hotel „Leśna” Szczytno-    Siedziba Oddziału P.P. Totalizator Sportowy Gdańsk ul.Straganiarska 33-    Szkoła Podstawowa - PDPS Żardeniki-    Adaptacja pałacu barokowego - PDPS Grazymy-    Zakład Poligraficzny LOTTO P.P. Totalizator Sportowy wZielonej Górze-    Przebudowa i Modernizacja Stadionu Leśnego wOlsztynie-    Rozbudowa i modernizacja „Hotelu Warmińskiego” wOlsztynie-    Kościół akademicki Olsztyn-Kortowo-    Centrum Handlowe WOLA PARK w Warszawie, ul. Górczewska124-     DomHandlowy DOMAR w Olsztynie, ul. Lubelska-   Dom Handlowy RAST w Olsztynie, ul. Lubelska.