Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander

Kontakt email, www
ul. Cyprysowa 40 zobacz inne firmy z Cyprysowa
87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

Pokrtce o firmie       Gwnym przedmiotem dziaalnoci Biura Projektowego - FurmanekAleksander jest projektowanie architektoniczno-budowlane, bdcekluczowym elementem przygotowania inwestycji. Na etapie realizacjiuczestniczymy w procesie inwestycyjnym penic nadzr autorski nabudowie. Z kadym kolejnym projektem, skonfrontowanym pniej nabudowie, staramy si doskonali warsztat zawodowy tak, aby wpywsporzdzonej przez nas dokumentacji technicznej na pniejsze losyprzedsiwzicia budowlanego by moliwie najkorzystniejszy.Autorska pracownia architektoniczna Biuro Projektowe - FurmanekAleksander dziaa na lokalnym rynku usug projektowych od dziewiciulat (zaoenie w styczniu 2005 r.). Od pocztku naszej dziaalnociwykonalimy kilkanacie dokumentacji projektowo-kosztorysowych(projekty budowlane rnego rodzaju obiektw budowlanych o cznejpowierzchni uytkowej ponad 20.000 m2) oraz wielekoncepcji architektonicznych, programw funkcjonalno-uytkowych, atake inwentaryzacji budowlanych i innych opracowa. Wrd naszychprojektw przewaaj budynki mieszkalne wielorodzinne i budynkiuytecznoci publicznej. Zajmujemy si te obiektami zabytkowymi, atake mniejszymi budynkami takimi, jak np. indywidualnieprojektowane domy jednorodzinne. Jak dotychczas najwikszzaprojektowan przez nas inwestycj jest budowa budynku CentrumDialogu w Toruniu. Otrzymaa ona wyrnienie w konkursie Obiekt Roku- edycja 2011-2012 (w kategorii: obiekty uytecznoci publicznej)organizowanym przez Urzd Miasta Torunia. Mamy nadziej, e bdziedobrze suya uytkownikom i miastu.  ( >> wicej oobiekcie )Zesp projektowy firmy Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander skadasi z kilku dowiadczonych projektantw, ktrzy posiadaj uprawnieniabudowlane do projektowania w rnych specjalnociach(architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjno-sanitarne,instalacyjno-elektryczne, drogowe), a take z innych wsppracownikw.Kierowaniem tematami projektowymi, czyli przede wszystkimkoordynacj, zajmuje si waciciel firmy - dr in. arch. Aleksander F.Furmanek. Jest on rwnoczenie projektantem brany architektonicznej.Z kolei w brany konstrukcyjno-budowlanej projekty przygotowuje mgrin. Marian Zellma, a w brany drogowej in. Henryka Michalska.Wsppracownikami pracowni jest rwnie wielu innych specjalistw,m.in.: prof. dr hab. in. arch. Jan Tajchman, mgr in. arch. PatrycjaPapiska, mgr in. arch. Andrzej Ryczek, mgr sztuki Magdalena Moskwa,mgr in. Agnieszka Ottka, in. Stefania Trzeciak, dr JoannaKucharzewska, in. Jan Jankowski, Andrzej Pluciski, mgr in. JanuszSzynal i Leszek widerek.Serdecznie zapraszamy Pastwa do wsppracy!