Dim Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Stanisław Kowalski

Kontakt email, www
Czecha Bronisława 1
71-468 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

    Pracownia projektowa Dróg iMostów powstała w 1972 roku przy Dyrekcji Okręgowej DrógPublicznych. Pracownia zajmowała się projektowaniem i nadzorowaniemrobót drogowych oraz uczestniczyła w procesach inwestycyjnych. W1991 roku w wyniku zmian własnościowych przekształciła się wsamodzielne biuro inwestycyjne zajmujące się projektowaniem irealizacją inwestycji, głownie drogowych i mostowych.W pracowni znaleźli zatrudnienie wszyscy byli pracownicy. Obecniejest to firma prywatna. Właścicielem Pracowni jest mgr inż. RyszardKowalski.    Pracownia Projektowa Dróg i MostówRyszard Kowalski zrzesza zespół osób posiadającychstosowne uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego zadania.Członkowie zespołu od lat związani są z realizacją poważnych zadańw Szczecinie i na terenie województwa zachodniopomorskiego ilubuskiego. Wywodzą się ze struktur wykonawczych iadministracyjnych. Doświadczenie zawodowe, szczególnie wprocedurach FIDIC nabywali także na kontraktach i stażachzagranicznych. Członkowie zespołu brali czynny udział w planowaniui realizacji pierwszych inwestycji z wykorzystaniem grantów PHAREna zadaniach w resorcie komunikacji na terenie dawnego województwagorzowskiego i szczecińskiego.