inż. architektury krajobrazu.SYLWIA PORWISIAK

Kontakt email, www
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 27
83-200 Sumin , woj. Pomorskie

Architekci krajobrazu

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci krajobrazu
  • Architekci

O nas

O FIRMIECentrum Odnowy Krajobrazu,,PANORAMAPROJEKTdziaa na rynku od 2009 r.  Swoj ofertfirma adresuje zarówno do klientów indywidualnych, jak i pracowniprojektowych, deweloperów i samorzdów.Wiedza oraz pasja - to atuty,dziki którym ,,PanoramaProjekt sprawnie i precyzyjnie realizujewymagania osób, które marz o piknych i wyjtkowych krajobrazach wich otoczeniu.Centrum Odnowy Krajobrazu dy donowoczesnych rozwiza, a take gwarantuje niepowtarzalny efekt kocowyrealizacji. W swojej pracy ,,PanoramaProjekt stawia naindywidualny styl projektowanych i realizowanych ogrodów oraz wysokjako oferowanych usug. Pracownia zapewnia profesjonaln konsultacj,prowadzon bezporednio z klientem, który moe uczestniczy wrealizacji wasnych pomysów.Czym zajmuje si,,PanoramaProjekt?Zajmujemy si szeroko pojt architekturkrajobrazu, czyli estetycznym ksztatowaniem przestrzeniyciowej czowieka za pomoc rolin, maej architektury i elementówwodnych. Przygotowujemy dokumentacj inwestycyjn w zakresieprojektów zieleni, projektów wykonawczych, technologii, studiówkoncepcyjnych i projektów aranacji wntrz zieleni. Na potrzebyinwestycji opracowujemy równieinwentaryzacje zieleni-dendrologiczne iprojekty gospodarki drzewostanem. Projektujemy ogrody przydomowe,ziele na osiedlach mieszkaniowych, ziele we wntrzach, parki, skwerymiejskie, ziele przy centrach handlowych, zielone dachy, tarasy,balkony...Dlaczego my?Nasze projekty s zawsze przemylane, nie tylkopod wzgldem udanego doboru rolin, ale przede wszystkim ukaduprzestrzenno-planstycznego. Skupiamy si na optymalnym wykorzystaniuprzestrzeni i tworzeniu niebanalnych aranacjiarchitektoniczno-rolinnych, które stanowi o atrakcyjnoci danegomiejsca.Projektowanie zieleni opieramy przede wszystkim nazrozumieniu potrzeb Klienta. Wiemy, e zadowolonyKlient to Klient, który poleci nasze usugi innym, dlategosatysfakcja Zamawiajcego jest dla nas spraw priorytetow!Projektujemy korzystajc z najnowszych rozwiza technicznych iinformatycznych, dlatego jestemy w stanie wykona projekt nawet o50% szybciej i30% taniej ni konkurencja! Nasz zespóTrzon zespou Centrum Odnowy Krajobrazu stanowi:  in. architekt krajobrazu Sylwia Porwisiak, gównyprojektant i waciciel pracowni Obsugujemy Klientów z  caegowojewództwa pomorskiego oraz zgloszenia online z calegokraju.