KONTAKTVROA ARCHITEKCI

Kontakt email, www
ul. Piastowska 35/4
50-381 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Architekci wnętrz

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci wnętrz
  • Architekci

O nas

Prace studentów drugiego roku Wydziału Architektury PolitechnikiWrocławskiej, które przedstawiono w tym opracowaniu, powstały nazajęciach z projektowania domów jednorodzinnych w czasie semestruzimowego 2009/2010 w grupie prowadzonej przez ŁW. Ważnym krokiem nazajęciach było poszukiwanie możliwości manipulacji wyjściowymprogramem napisanym dla konkretnej rodziny. Pytania o podstawoweelementy domu i zależności między mieszkańcami miały na celuzdefiniowanie relacji funkcjonalno-przestrzennych opartych nie naobowiązujących wzorcach, ale na własnych analizach idoświadczeniach. Postawione pytania dotyczyły zależności międzyprojektowanym terenem otwartym a funkcją domu i potencjalnej ichciągłości. Podstawą przy definiowaniu nowych założeńkrajobrazowo-architektonicznych było przyjęcie elastycznego izarazem charakterystycznego systemu operacyjnego, który umożliwi izainspiruje zróżnicowane aplikacje użytkowe. Dom jednorodzinny –ćwiczenia, red. i wstęp Łukasz Wojciechowski, 20 stron, Wrocław2010.