Kożuchowski Architekci

Kontakt email, www
ul. Czechowska 4 zobacz inne firmy z Czechowska
20-075 Lublin , woj. Lubelskie

Architekci wnętrz

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci wnętrz
  • Architekci

O nas

Nasza pracownia architektoniczna specjalizuje się w kompleksowychusługach projektowych w zakresie projektowania w budownictwie,działalność obejmuje budynki użyteczności publicznej, obiektysłużby zdrowia, zespoły mieszkaniowe, domy jednorodzinne, projektyurbanistyczne, wnętrza, a także rozbudowy i adaptacje budynkówistniejących.   Firma została formalnie zarejestrowana 1995 roku ijest kontynuacją działalności założyciela – architekta JanaWojciecha Kożuchowskiego - 30 lat praktyki zawodowej po ukończeniustudiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, studiumpodyplomowe mieszkalnictwa.   W 2007 roku do pracowni dołączył Bartłomiej JanKożuchowski, absolwent Wydziału Architektury PolitechnikiWarszawskiej, programu Socrates w Mediolanie oraz z doświadczeniemzdobytym w brytyjskieji cypryjskiej firmie architektonicznej.   Nasza oferta obejmuje sporządzanie wielobranżowychprojektów na wszystkich jego etapach: koncepcyjnych, opracowywanieprojektów budowlanych - pełnej dokumentacji projektowej koniecznejdo uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowywanie rysunkówwykonawczych, sporządzanie kosztorysów kontrolujących wykonalnośćprojektów w ramach założonego budżetu, doradztwo i nadzór autorskina budowie, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, inwestorstwozastępcze, opieka projektowa nad zrealizowanym budynkiem,sporządzanie materiałów reklamowych promujących inwestycję,doradztwo w wyszukiwaniu terenów pod inwestycję. Współpracujemy zespecjalistami branżowymi o uznanych kwalifikacjach.