Ogrody Agnieszki Projekty ogrodów, ogrody

Kontakt email, www
ul. Jaśminowa 6 zobacz inne firmy z Jaśminowa
37-464 Ciemny Kąt , woj. Podkarpackie

Ogrodów

Architekci

Specjalizacje:

  • Ogrodów
  • Architekci

O nas

JUŻ WKRÓTCE NASZ OGRÓD W PROGRAMIE “MAJA W OGRODZIE” !!!SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NIEBAWEM… PROJEKTOWANIE OGRODÓW INAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJDzięki wiedzy zdobytej podczas kierunkowych studiów orazdoświadczeniu w projektowaniu nawierzchni zkostki brukowej oraz projektowaniuogrodów możemy stworzyć dla Państwa ogród, w którymprzebieg ciągów komunikacyjnych, linii ogrodowych oraz nasadzeniaroślinne będą tworzyły spójną całość.Przemyślane projektowanie kostki brukowej pozwoliograniczyć jej ilość oraz optymalnie i odpowiednio skomponować ją z architekturą budynku i otoczeniem działki.Projekty ogrodów, któretworzymy wykonywane są z zachowaniem zasad aranżowania terenówzieleni, takich jak: właściwy dobór roślin z uwzględnieniem rodzajupodłoża i nasłonecznienia terenu, piętrowość roślin orazprzemienność kolorystyczna w zależności od okresukwitnienia.Cały czas rozszerzamy naszą działalność onowe miejscowości, co w efekcie umożliwianamprojektowanieogrodów w Tarnobrzegu,projektowanie ogrodów wSandomierzu, projektowanieogrodów wRzeszowie wKrakowie w Warszawie oraz naterenie całego kraju. Projektowaniekostki brukowej w Rzeszowie, czy projektowaniekostki brukowej w Sandomierzu,Tarnobrzegu,Warszawie czyKrakowie niestanowi dla nas żadnego problemu. Dzięki usłudze  “Projekt przez internet”wykonujemy także projekty dla klientów spoza naszego kraju(Norwegia, WielkaBrytania). ………………………………………………………………………………………………………………PROJEKTOWANIE OGRODÓWProjekt ogrodu, którywykonujemy dla Państwa jest efektem kilkutygodniowej pracytwórczej. Każdy projekt wykonywany jest w odniesieniu do potrzebklienta i stanowi wypadkową naszego doświadczenia i wiedzy orazPaństwa życzeń i sugestii.Nasza praca rozpoczyna się w momencie przeprowadzenia wizjilokalnej projektowanego terenu. Podczas wizyty u Państwa wykonujemyszereg zdjęć, wykorzystywanych w toku tworzenia projektu ogrodu,dokonujemy niezbędne pomiary, sporządzamy dokumentację w oparciu októrą stworzymy dla Państwa profesjonalny projekt ogrodu. Przedewszystkim jednak notujemy Państwa życzenia i potrzeby, abyprojektowanie ogrodu spełniało wszelkie Państwaoczekiwania względem projektowanego terenu.Określamy termin przygotowania wstępnej wersji. Podczasnastępnego spotkania prezentujemy Państwu koncepcję aranżacjiogrodu. Po zaakceptowaniu przez Państwa proponowanych pomysłów,przystępujemy do stworzenia ostatecznej wersji projektuogrodu.Oprócz Projektu aranżacji zieleni,możemy wykonać dla Państwa Projekt aranżacjinawierzchni z kostki brukowej oraz projektyposzczególnych elementów małej architektury ogrodowej:tarasów, altan, pergoli, kratownic, murków oporowych, oczekwodnych, kaskad. Dla zobrazowania projektu tworzymy kilka kolorowychwizualizacji wybranych fragmentów ogrodu oraz dołączamy szczegółowyopis ogrodu wyjaśniający koncepcję projektową, zawierający danedotyczące przewidzianych obiektów i roślin. Każdy projektzawiera również specyfikację  wszystkich przewidzianychmateriałów.PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKIBRUKOWEJOferujemy Państwu również wykonanie osobnego projektunawierzchni z kostki brukowej wraz z doborem materiałów. Dzięki namrodzaj kostki brukowej, jej ilość oraz sposób ułożenia będąodpowiednio skomponowane z architekturą budynku oraz otoczeniemdziałki, a linie ogrodowe i kształty miejsc przeznaczonych nanasadzenia roślinne stworzą spójną całość z deseniamii kształtami zaprojektowanej kostki brukowej.PROJEKT  PRZEZ  INTERNET !!!Zapraszamy klientów z odległych obszarów kraju…Możemy wykonać Projekt kostki brukowej oraz Projektaranżacji zieleni przez Internet. Wystarczy, że otrzymamy odPaństwa mapkę ewidencyjną terenu, zdjęcia domu i ogrodu orazinformacje określające Państwa sugestie i potrzeby względemprojektowanego obszaru. Szczegóły zostaną omówione za pośrednictwem telefonu i pocztyelektronicznej.Usługi projektowanie ogrodów i projektowanienawierzchni z kostki brukowej świadczymy na terenie całejPolski. Nasze realizacje można znaleźć między innymi w miastachWarszawa, Kraków,Rzeszów, Jaworzno, Grójec,Białystok, Sandomierz, StalowaWola, Tarnobrzeg oraz poza granicamikraju ( Norwegia, Wielka Brytania).Zapraszamy do współpracy!