Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Ul. Dąbrowskiego Jarosława 8
20-052 Lublin , woj. Lubelskie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E S p . z o
o
20−052 Lublin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
28 tel/fax 81 7437315 7437317 e-mail: info@spba.com.pl
www.spba.com.pl

Zarząd: Tatiana Stelmach prezes Kapitał zakładowy 113 000 PLN
KRS: 0000008683 Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 430073658 NIP: 712−015−85−46: PKO BP
III o/Lublin 48 1020 3150 0000 3802 0044 4836