Trade Projekt Ogrody, projektowanie ogrodów

Kontakt email, www
Kwiatowa 11
21-080 Bogucin , woj. Lubelskie

Architekci wnętrz

Architekci krajobrazu

Ogrodów

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci wnętrz
  • Architekci krajobrazu
  • Ogrodów
  • Architekci

O nas

Firma prowadzi szeroki zakres usług:• wycinka drzew.Podczas wycinki stosujemy metodę alpinistyczną, jak równieżwykorzystujemy podnośnik koszowy.Posiadamy duże doświadczenie w wycince drzew trudnych.Zajmujemy się usuwaniem drzew zarówno w terenach trudnodostępnych,na terenach zurbanizowanych oraz w lasach.• wycinka zakrzaczeń,• pielęgnacja drzew (podcinka gałęzi drzew, redukcja korondrzew),• koszenie muraw trawnikowych,• koszenie traw i chwastów, samosiewów i odrostów w pasachdróg,• sadzenie drzew i krzewów,• frezowanie pni drzew,• karczowanie karp,• usługi podnośnikiem koszowym, usługi sprzętowe,• sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego zwycinki,• ustawianie zasłon przeciwśnieżnych,• usługi melioracyjne,• prace związane z zielenią zabytkową,• projekty koncepcji zagospodarowania przestrzeni na terenachpublicznych i prywatnych. Realizacjaprojektow.• zrębkowanie gałęzi• odśnieżanie mechaniczne i ręczne