WPA-Wilisowski Pracownia Architektoniczna

Kontakt email, www
Al. Grzecznarowskiego Józefa 28
52-340 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Biura

Architekci

Specjalizacje:

  • Biura
  • Architekci

O nas

- consulting  - pomoc w ocenie przydatności terenu dla celów zamierzeniabudowlanego    wsparcie w rozmowach dotyczących planowanychinwestycji budowlanych    z władzami lokalnymi  - analizy zapisów planów miejscowych w kontekściezamierzenia budowlanego,  - przygotowywanie koncepcji do planów miejscowych i wnioskóww zakresie zmian    do planów miejscowych  - przygotowywanie koncepcji i wniosków o ustalenie warunkówzabudowy    w przypadku braku planu miejscowego oraz pomoc wjej uzyskaniu  - przygotowywanie dokumentacji i wniosków oraz pomoc wuzyskaniu decyzji    o pozwoleniu wodno-prawnym  - przygotowywanie dokumentów i wniosków oraz pomoc wuzyskaniu decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia  - pozyskiwanie w imieniu Inwestora warunków technicznychprzyłączeń    do sieci zewnętrznych  - doradztwo techniczne  - inwentaryzacje    - usługi projektowe  - koncepcje architektoniczno-budowlane  - projekty zagospodarowania terenu  - projektowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnychindywidualnych  - projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych  - projektowanie budynków użyteczności publicznej  - projektowanie obiektów usługowych  - projektowanie obiektów przemysłowych  - projekty wnętrz  - nadzory autorskie   - project management  - na życzenie Inwestora świadczymy usługi kompleksowejobsługi inwestycji    i procesów budowlanych od koncepcji do momentuuzyskania pozwolenia    na użytkowanie  - (doradztwo budowlane, prowadzenie przetargów,negocjacje,     organizacja inwestycji, nadzór techniczny)- sprzedaż projektówpowtarzalnych     - oferta naszych projektów na zakładce projekty/projektypowtarzalne    domów jednorodzinnych