WYŚLIJ >>

Kontakt email, www
Plac Komuny Paryskiej 3
90-007 Łódź , woj. Łódzkie

Architekci

Specjalizacje:

  • Architekci

O nas

PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT to prywatna pracowniaprojektowo-inwestycyjna założona w 1988 roku, pod obecną nazwąfunkcjonująca od 1997 roku. Właścicielem i głównym projektantemjest Piotr Biliński. Firma zatrudnia 12 osób.Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów oraz prowadzeniuinwestycji, tak w formie generalnego realizatora jak i zwykłegozastępstwa inwestycyjnego. Zakres naszej działalności zawieranastępujące elementy: pomoc inwestorowi w przygotowaniu gruntów,przeprowadzanie wszelkich procedur administracyjnych, uzyskaniedecyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektówarchitektoniczno - budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę,prowadzenie nadzoru autorskiego i bieżącej kontroli nad budową,prowadzenie nadzoru inwestorskiego, przeprowadzanie procedurodbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opracowaniaspecjalistyczne - ekspertyzy, pozwolenia wodno - prawne, ocenystanu technicznego.Opracowywaliśmy projekty z zakresu budownictwa: mieszkaniowego,użyteczności publicznej, służby zdrowia, handlu, usług, logistyki,przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, a takżelaboratoria naukowe o skomplikowanej nowoczesnej technologii.zespół